Přeskočit na obsah

O SPOLEČNOSTI

Společnost AUMED Immunology a.s. je dceřinou společností AUMED, a.s.. Společnost AUMED Immunology a.s. byla založena v roce 2022 s cílem registrovat a uvést na trh nový léčivý přípravek obsahující lidský transfer faktor jako účinnou léčivou látku ve formě perorální lyofilizované tablety. Nový léčivý přípravek se bude opírat o výsledky vlastních výzkumných aktivit mateřské společnosti AUMED, a.s. v oblasti transferfaktorů. Více informací o novém léčivém přípravku naleznete zde.

Kontaktní údaje: AUMED Immunology a.s., Janáčkovo nábřeží 475/47, Smíchov, 150 00 Praha, email: info@aumed.cz, tel.: +420 732463073

Bližší informace o mateřské společnosti AUMED, a.s.

Společnost AUMED a.s. byla založena v roce 2007. AUMED a.s. se zaměřuje především na vývoj nových imunobiologických přípravků. Společnost má své VaV zázemí v Roztokách u Prahy v areálu firmy VUAB. Společnost má dále svou provozovnu v Brně na adrese Karásek 1, Brno – Řečkovice. Pracoviště v Brně je vybaveno čistými prostory, které splňují požadavky kladené na třídy čistoty A, B a C. Stavební konstrukce, technologické zázemí, přístrojové vybavení a odborný personál umožňuje využívat pracoviště i v režimu GMP. Technologické vybavení je orientováno  především pro práci s mikrobiálním materiálem a pro imunobiologickou problematiku obecně.

AUMED, a.s. má dále bohaté zkušenosti s úspěšnou realizací výzkumných projektů s podporou evropských strukturálních fondů z oblasti bakteriálních vakcín (vakcína proti černému kašli – Bordetella pertussis) a imunomodulátorů (inovace transferfaktorů).

Společnost má také zkušenosti s kultivačními procesy a má mnohaleté zkušenosti s výrobou fágových přípravků. AUMED, a.s. vlastní know-how a kmeny využívané v přípravku Stafal® antistaphylococcal bacteriophage, který je registrován na Slovensku jako jediný registrovaný lék na bázi bakteriofágů v EU.

Více informací naleznete na stránkách mateřské společnosti www.aumed.cz

Kontaktní údaje: AUMED a.s., Komořanská 326/63, 143 14 Praha, email: info@aumed.cz, tel.: +420 603587701