Přeskočit na obsah

Snažíme se uvést na trh nový imunomodulační přípravek Transfer faktor TFI

Společnost AUMED Immunology a.s. je dceřinou společností AUMED, a.s.. Společnost AUMED Immunology a.s. byla založena v roce 2022 s cílem registrovat a uvést na trh nový léčivý přípravek obsahující lidský transfer faktor jako účinnou léčivou látku ve formě perorální lyofilizované tablety. Nový léčivý přípravek se bude opírat o výsledky vlastních výzkumných aktivit mateřské společnosti AUMED, a.s. v oblasti transferfaktorů.

TFI je nová léková forma specifických imunomodulátorů na bázi transfer faktorů (TF) podávaná perorálně ve formě lyofilizované tablety. Přípravky na bázi transfer faktorů, jako účinné látky, jsou známé a klinicky používané desítky let. Společnost AUMED, a.s. navázala na historii českého přípravku Immodin a vyvinula orální lyofilizovanou tabletu TFI, obsahující transfer faktor z identické suroviny (humánní  leukocyty – buffy coat). Nový přípravek má kromě komfortnější formy podání také efektivnější metodu výroby, akcentující trendy v aktuálních purifikačních technologiích. Technologie přípravy cílí na maximální bezpečnost přípravku. Obsah API v jedné tabletě je 10 mg a je identický s dávkováním alternativního přípravku Immodinu (1 dávka = jedna lyofilizovaná tableta, obsahující  dialyzát z 200 mil. lidských leukocytů). Přípravek TFI má zavedeny standardizované metody technologie přípravy a jejich fyzikálně-chemické kontroly,  v souladu s požadavky GMP, kladenými na tento typ činností. TFI byl v dalších etapách testován in vitro a in vivo na bezpečnost a na biologickou aktivitu.

Více informací o novém léčivém přípravku naleznete zde.